סיכום היום הראשון של כנס העדה האסלאמית האחמדית לשנת 2022