האלימות החברתית וההתמודדות עם מנגנון הריבית

אללה יתברך שמו ציין בקוראן הקדוש:
"ועל כן ציווינו על בני ישראל כי כל ההורג אדם ללא סיבה ומוסיף להשחית בארץ, כמוהו כמי שהרג את האנושות כולה – וכל המציל נפש כמוהו כמי שהחיה את האנושות כולה - והרי הופיעו בקרבם שליחינו ובידם הוכחות ברורות, ולמרות זה רבים מהם ממשיכים להיות משחיתים בארץ" (פרשת השולחן: 33).
ואמר גם: "הנה אלה אשר האמינו ואינם מערבבים את אמונתם בפשע – להם חיי השלווה והם המודרכים" (המקנה: 83)
וגם: "הוי המאמינים, יְרּאו את אלוהים ִוזְנחו את הנותר מן הרבית אם מאמינים אתם * ואם לא תעשו כן, הנה שמעו כי מלחמה בכם מאלוהים ומשליחו, ואם תשובו הרי ראשית הונכם תהיה לכם,ַ לא תעשקו ולא תָעשּקו (פרשת הפרה 279-280).
 
-עפ"י אבו-הוראיירה (מחבריו של הנביא עליו השלום): הנביא עליו השלום אמר: 'אל תקנאו, אל תסיתו, אל תשנאו ואל תפנו עורף זה לזה, היו עבדי אלוהים כאחים, מוסלמים הם אחים, לא עושקים, לא מכשילים ולא בזים זה לזה.. יראת שמים היא כאן (סימן שלוש פעמים לכיוון החזה), דמם, רכושם וכבודם של מוסלמים אסורים זה על זה'.
 -לפי אבו מוסא (מחבריו של הנביא עליו השלום): הנביא עליו השלום אמר: 'לפני יום הדין, יהיה (הארג')', אבו מוסא שאל: מהו ה-הארג', שליח אלוהים? הוא השיב: 'הרג.. חלקכם יהרגו אחד את השני, עד כדי כך שאדם יהרוג את שכנו, בן דודו וקרובי משפחתו'. חבריו של הנביא שהיו נוכחים שאלו: האם נהיה ברי דעת ביום הזה? הנביא עליו השלום ענה: 'האנשים האלה יהיו חסרי שכל'.
-לפי איבן-עומאר (מחבריו של הנביא עליו השלום): הנביא עליו השלום אמר ב-'חוג'את אל וודאע' – חאג' הפרידה האחרון לפני מותו: "אל תחזרו להיות כופרים אחרי מותי ולרצוח אחד את השני".
-לפי איבן עבאס (מחבריו של הנביא עליו השלום): הנביא עליו השלום אמר: 'הנני נשבע באשר בראני, עוד יתגלו אנשים מהאומה שלי – רעים, יהירים וזלזלנים שיתנהגו כמו חיות–קופים וחזירים-, כי יכשירו איסור עריות, שתיית אלכוהול, עיסוק בריבית ולבישת משי'.
-לפי אבו-הוראיירה (מחבריו של הנביא עליו השלום): הנביא עליו השלום אמר: 'האדם הולך לפי דתו של חברו הקרוב, ולכן על כל אחד מכם לבדוק לצד מי הוא הולך'.
 

מייסד העדה האסלאמית האחמדית, כבוד מירזא ע׳ולאם אחמד עליו השלום אמר על העיסוק בריבית: 'דעו לכם, לקיחת ונתינת ריבית הן חטא כמו יתר החטאים, כמו ניאוף וגניבה. כמה נזקים נגרמים לזה אשר עוסק בריבית, שכן הוא מפסיד את כספו ואת כבודו ומאבד גם את אמונתו! אין דבר בחיי השגרה שמחייב אדם בהוצאות שיאלצו אותו ללוות כסף בריבית. לדוגמה, אין בכתובה (נישואין) שום הוצאה, אלא שהתנאי לקיומה הוא הסכמת הצדדים בלבד. אבל ה-'וואלימה' (הסעודה) שאחרי הנישואין היא בגדר מנהג, ומי שאין לו יכולת – פטור. לו כל אדם היה פועל לפי המצוי ומסתפק במה שאללה יתברך שמו נתן לו, לא יפסיד דבר. עצוב מאוד שאנשים פועלים כנגד רצונו של אללה יתברך שמו בכדי להשיג גחמות אישיות ושמחות זמניות, מה שמוביל אותם להרס מוחלט.
תראו עד כמה השם 'ריבא' (ריבית) הוא גדול! האם אלה לא יודעים שאלוהים אפשר אכילת בשר חזיר בשעת צורך כשאמר: "אך הנבלה והדם ובשר החזיר אסר לכם, וכן אשר נקרא עליו שם זולת שם אלוהים. אך אשר יאנס בלא אַּות ֶנֶפָש ובלא עבירה – אין בו אָשם, אכן אלוהים סָּלח ורחום (פרשת הפרה: 174)", אבל הוא לא אפשר עיסוק בריבית בשעת צורך, אלא ציין: "הוי המאמינים, יְרּאו את אלוהים ִוזְנחו את הנותר מן הרבית אם מאמינים אתם * ואם לא תעשו כן, הנה שמעו כי מלחמה בכם מאלוהים ומשליחו.." (פרשת הפרה 279-280). כלומר, אם לא תמנעו מעיסוק בריבית, אללה יתברך שמו ושליחו יכריזו מלחמה נגדכם.
אנו מאמינים שמי שסומך על אלוהים, לא ייאלץ להיכנס לסיטואציה שכזו. אם המוסלמים נמצאים היום במקום בו הם נאלצים לעסוק בריבית, אז זה כתוצאה מחטאיהם. אם ההינדואיים יעסקו בריבית הם יתעשרו, אבל מוסלמים, כשמבצעים את החטא – יהרסו את עצמם, ויהפכו כדוגמת דבריו של אללה יתברך שמו: "בעולם הזה קלון וביום התקומה". (עיתון אל-באדר: 5:7 ע' 5-6).
 
כבוד מירזא מסרור אחמד, החליף החמישי של מייסד העדה האסלאמית האחמדית: "אחת הסיבות החשובות ביותר לטלטלה השוררת במדינה, היא שהעשירים אינם ממלאים את זכויותיהם של העניים, מתוך חמדנות. מכאן, מוצאים חלק מאנשי הדת (שייח'ים) הזדמנות לעשות כל העולה על רוחם ומנצלים את העניים האלו. לו העשירים היו ממלאים את זכויות העניים באופן מספק, אנשי הדת הללו לא היו מנצלים את ילדי האנשים העניים האלו בפיגועי טרור שמתרחשים בימים אלו. אין ספק שלפעולות הטרור יש גם סיבות אחרות, אל החשובה ביניהן היא אי מתן זכויות לעניים" (דרשות מסרור 2008).