כיבוד הורים

אלוהים יתברך שמו אמר בקוראן הקדוש:
ריבונך ציווה כי לא תעבדו בלתי אם אותו, ותגמלו חסד עם אביכם ועם אמכם, ואם יגיעו לזקנה במחיצתך - שניהם יחדיו או רק אחד מהם - אל תגיד להם קצתי בכם, ואל תגער בהם, ודבר עמם בכבוד * פרוש להם כנף של הכנעה ורחמים, ואמור, ריבוני, רחם עליהם כדרך שגידלוני מקטנות (אל-אסראא: 24-25).
ואמר גם: ציווינו על האדם לכבד את הוריו, אמו נשאה אותו ברחמה בעמל ויגע, וחלפו שנתיים עד גמילתו  - הודה לי ולהוריך, הן סוף כולם לשוב אלי (לוקמאן: 15).
 
עפ"י אבו הוריירה (מחבריו של הנביא מוחמד עליו השלום): הגיע אדם אל הנביא עליו השלום ושאל: מי הכי ראוי לחברותי הטובה? "אימך" השיב הנביא עליו השלום, "ולאחר מכן?" שאל האיש.. "אימך" השיב הנביא עליו השלום בפעם השניה, "ולאחר מכן?" שאל האדם שוב, "אימך" השיב הנביא עליו השלום גם בפעם השלישית, "ולאחר מכן?" שאל האיש בפעם הרביעית, ואז השיב הנביא עליו השלום: "אביך".

עפ"י איבן מסעוד (מחבריו של הנביא מוחמד עליו השלום): שאלתי את הנביא עליו השלום, מה הדבר האהוב ביותר על אללה יתברך שמו?, הוא אמר: "להתפלל בזמן" ואז שאלתי: ומה לאחר מכן?, הוא אמר: ׳כיבוד הורים׳.

עפ"י עבדוללה איבן עאמר איבן אל-עאס (מחבריו של הנביא מוחמד עליו השלום): הגיע אדם אל הבניא עליו השלום ואמר: אני נשבע לך אמונים, אף אם זה יהיה כרוך בהגירה או בלחימה, ולבקש גמול אך ורק מאללה יתברך שמו. הנביא עליו השלום השיב: האם אחד מהוריך בחיים? "שניהם" השיב האדם, אז שאל הנביא עליו השלום: "ואתה מחפש גמול מאללה יתברך שמו? 'כן' השיב האדם, אזי אמר הנביא עליו השלום: ׳חזור אל הוריך והיטב עמם'.

עפ"י מאלכ איבן רביעה (מחבריו של הנביא עליו השלום): הגיע אדם אל הנביא עליו השלום ושאל: שליח אלוהים, האם יש דרך לכבד את הוריי גם אחרי מותם? הנביא עליו השלום השיב: "כן, להתפלל למענם, לבקש מחילה עבורם, להסדיר את התחייבויותיהם, לשמור על קשרי הקרבה שלהם ולכבד את חבריהם".
 
מייסד העדה האסלאמית האחמדית, כבוד מירזא גולאם אחמד עליו השלום אמר בספרו 'ספינאת נוח' (תיבת נוח): "מי שאינו מכבד את הוריו ואינו מציית להם אף בדברים ברורים שאינם מתנגשים עם הקוראאן הקדוש, ואינו מתעניין לשרת אותם, אינו חלק מהעדה שלי".
ואמר גם בספרו 'אל-מלפוד'את': השלב הראשון להשגת האושר הוא כיבוד האם. הנביא עליו השלום היה פונה פעמים רבות לכיוון תימן ואומר לזכותו של אוואייס אל-קארני: 'אני מריח את הרחום (שם תואר של אללה יתברך שמו) מכיוון תימן'. הוא אף תיאר את אוואייס: 'האיש הזה עסוק בלשרת את אמו, ולכן איננו יכול לבקר אותי'. 
זהו דבר מוזר מאוד, שכן הנביא מוחמד עליו השלום היה חי בתקופתו, אבל הוא לא היה יכול לבקר אותו, אך ורק ומכיוון שהוא היה עסוק בטיפול באמו באופן מסור ובלשרת אותה. יחד עם זאת, אני רואה שהנביא עליו השלום לא הורה להעביר דרישת שלום מיוחדת אלא לשני אנשים בלבד, אוואייס אל-קארני והמשיח המיועד (המאהדי)".