הגיע הזמן לגשש ולחפש את הדרך הנכונה

בשם אלוהים הרחמן והרחום

רבותיי המכובדים הקשיבו נא אל תוכן הדברים ישמור אתכם אלוהים ויובילכם בדרכי האושר וייעשה אתכם אור לכלל העמים.

• "כבר כתבנו בזבּור (תהילים?), לאחר האזהרה, לאמור: עבדַי הישרים יירשו את הארץ * זאת הודעה לאנשים העובדים את אללה" (פרשת הנביאים 106-107) .מסגד אל אקצא הוא מורשת למוסלמים כל עוד הם ישרים ומחויבים לתורת האסלאם, שהובאה על ידי מוחמד הנביא עליו שלום אללה וברכותיו, וכל אדם נאמן לאל אקצא, עליו לדבוק באסלאם: באמונה ובהתנהגות נאותה עם הבריות .

הפוליתאיסטים במכּה מנעו מהנביא , עליו השלום, לגשת למסגד הקדוש - הקעבּה ,אשר במכה שהיא עיר מולדתו וסמל המונואיזם ומרכז האסלאם ,ומנע ממנו לעלות לחאג' ולביקור העומרה (החג' הקטן).. ומה עשה נביא אלוהים - עליו השלום במצב קשה זה ? הוא ניצל את ההזדמנות כדי לכרות הסכם המבטיח שלום וביטחון יציבים , הוא כרת הסכם הנראה למוסלמים, לכאורה, לא הוגן ואינו לטובת המוסלמים על פי הסטנדרטים של ימינו. הוא אף חזר כלעומת שבא מבלי לקיים את הטקסים הדתיים.

• הנביא , עליו שלום אללה וברכתו לא הניף את הסיסמה :" הכעבה- בסכנה ! " , למרות שהוא היה תחת שליטתם הטוטאלית של הכופרים, ועל אף שנאסר על המוסלמים מלקיים את פולחנם הוא לא הורה למוסלמים במכה לנצל כל הזדמנות כדי להרוג את הכופרים ולדקור אותם בשווקים ובכבישים , אף הוא הבליג על אף סבלם ודכויים של חבריו המאמינים בידי הכופרים עד שאללה יוציאם ממעגל העינויים.

• עבדול אלמוטלבּ , סבו של הנביא עליו השלום, כשבא אבּרהה מפקד הצבא החבשי להרוס את הכעבּה , הוא ציווה את אנשי מכּה לא להתעמת עם הצבא הפולש שאין באפשרותם לעמוד בפניו. עבד אל מוטלבּ הלך למפקד החבשי ובקשו שיחזירו לו את הגמלים שנלקחו ע"י חייליו. תמה אבּרהה מהדרישה הצנועה של עבד אלמוטלבּ ושאלו אודות המסגד שבא להרסו: השיב לו עבד אלמוטלבּ במשפט המפורסם : " אני הבעלים של הגמלים ,ולבית יש ריבון( בעלים)..והוא ייגן עליו " אימרה זאת מצאה חן בעיני אללה שהיגן על המסגד בדרך נס והשמיד את הצבא החבשי.

• עם כל זה ,מסגד אל-אקצא הוא עדיין בידיהם של המוסלמים , למרות הכיבוש , והם ממשיכים לקיים בו את תפילותיהם ,ועל אף שביקורי היהודים במסגד אל-אקצא מהווים פרובוקציות בלתי מוצדקות , אלא שחובתם של המוסלמים בעיקרון שלא להתנגד לביקורי אנשים מעמי הספר במסגד אל-אקצא, כי יהודים ונוצרים נהגו בזמנו של נביא האסלאם לבקר במסגדו של הנביא שחשיבותו עולה על חשיבות מסגד אל-אקצא. הנביא , עליו השלום אף אפשר לנוצרים לקיים את תפילתם. והיהודים נהגו תמיד לבוא אל הנביא ולפגוש אותו בתוך המסגד.

• לאור העובדות שציינתי קודם אני אומר : זה מנהגו של הנביא עליו השלום ,ואלו הן עמדותיו. מה הדמיון בינן לבין העמדות המוצהרות אצל חלק מאתנו כיום? האם הפניות הקוראות למהומות ולאי סדר תואמות את תורתו של הנביא , עליו השלום, בנסיבות דומות ? האם המנהיגים כיום מאמינים כפי שעבד אל מוטלבּ האמין: לדאוג לעמם המדוכא והשחוק, ויניחו את הגנת בתי אללה בידי אללה, אם אין ביכולתם לעשות זאת.

• למרות כל הנסיבות , תודה לאללה , אלאקצא עדיין מסגד למוסלמים ,והתפילות נערכות בו עדיין באופן קבוע ,ויש לאפשר ליהודים ולכל מבקר לבקר במסגד , בתנאי שהם לא ישבשו את התפילות או להתגרות באנשים. אך איסור הכניסה והמניעה הוא מנהגם של עובדי האלילים ולא הסונה של הנביא עליו שלום אללה וברכתו

• מה שחל על מסגד הנביא חל באופן אוטומטי על אל (אקצא) , שמעמדו פחות חשוב ממעמד מסגד הנביא, ומה שהותר על ידי הנביא , עליו השלום אין זכות למוסלמים לאסור אותו, ומה שנעשה ע"י הנביא , עליו השלום אין זכות למוסלמים לעצור בעדו.. זה האסלאם האמיתי!

• מעשי הדקירות והדריסות וכיו"ב אין להם כל זיקה לג'יהאד האסלאמי האמיתי. אלה מעשי פשיעה גרידא בלתי מוסריים הפוגעים באסלאם הגדול . האסלאם אינו מתיר לחימה אלא בין הלוחמים בשדות הקרב במלחמה מוצהרת. ואסור למוסלמי לרצוח אדם כלשהו או לאסור אדם כלשהו אלא בשדה הקרב .

הו, ריבונו של עולם תקן את האומה של אדוני (הנביא מוחמד), כי זה ביכולתך אתה ולא ביכולתנו אנו.

מוחמד שריף , אמיר העדה האחמדית בארץ קודש 11.10.2015