המדינה האסלאמית דאעש, האמנם?


מובן המדינה האסלאמית לפי תפיסת עולמם, מנוגדת למובן האמיתי של האסלאם ומנוגדת לכללי השריעה האסלאמית הטהורה.

מדינה זו, הינה ישות בעלת אסכולה ומחשבה קיצונית, העומדת מנגד לכל העולם האסלאמי, אשר דוחה את עקרונותיה. בראש מעינה לתקוף את אותם מוסלמים המתנגדים לעקרונותיהם וענישתם על כופרם כביכול , ומאוחר יותר לכבוש את כל העולם בדיעותיהם הקיצוניות.

מדינה זו נותנת לאזרחיה מעמד על, ומטמיעה את עקרון העליונות של אותם אזרחים על פני האחרים ומתחייבת ליישם עליונות זו. בטח ובטח כל אותם עקרונות מנוגדים לאסלאם הטהור, אשר דוגל בחופש הדת והאמונה ושמר ושומר על החופש הזה ועל קדושת האדם וקדושת כל המקומות הקדושים של כל הדתות.

יתרה על כן האסלאם הינה דם השלום, וכל עקרונות האסלאם דוגלים בהפצת השלום והבטחון בעולם, כמו כן קיום יחסים בינלאומיים בין המוסלמים לבין עצמם ובינהם לבין שאר העמים, תוך שמירה על הכבוד ושמירה על זכויות כל אותם עמים ותמיכה בעמים החלשים.

יש לציין שמובן המדינה האסלאמית קיים בינו לבין מובן המדינה היהודית דמיון רב.

האם מעשי ארגון דאעש משתריע מכללי דת האסלאם? מה מטרת אותם מעשים לדעתך? כל מעשי דאעש זה טרור ופשע ממדריגה ראשונה, מעשים אלו מנוגדים לעקרונות דת האסלאם, והאסלאם מגנה אותם בכל תוקף. הפשע הגדול מכל זה לומר שמעשי הפשעים הללו הינם משתרעים מכללי דת הסלאם ומההלכה המוסלמית.

בתקופה האחרונה אנו רואים שישנם הרבה בחורים צעירים שמצטרפים לדאעש, או לפחות חיפשו דרך להגיע אליהם, מה הסיבה ומי הגורם לכך. האם תוכל לתת עיצה לאותם צעירים ולהוריהם בקשר לזה?

הסיבה העיקרית שהאידיאולגיה של דאעש מקבלת תמיכה בקרב הצעירים זו תוכניות לימודי הדת הן בבתי הספר והן במכללות והדרשות של אותם ,שיח'ים" במסגדים, אשר מטמיעים בתוכם עקרונות קיצוניות אלו שאין להם כל קשר לדת האסלאם. עקרונות אלו חלחלו עמוק בתוך החשיבה הדתית, והגורם העיקרי לכך היא מפלגתו של "מוחמד עבד אלוהאב, אשר היתה מפלגה פוליטית שהשתמשה בדת למטרותיה, ואשר חרטה על דגלה הרצון להקים מדינה והרחבת גבולותיה שתשתריע על גבולות המדינות הערביות והמוסלמיות תחילה ולאחר מכן לכבוש את כל העולם. מפלגה זו אספה את כל הדעות, המחשבות והאמירות המנוגדות לעקרונות האמיתיות של דת האיסלאם מפיהם של כל אותם "שיח'ים" מימי השפל, ארגנו וסידרו אותם לשם הפצתם בקרב המוסלמים, באמצעות כל מני זרמים ובמיוחד הזרם "הסלפי", אשר קיבלו עקרונות קיצוניים אלו והאמינו באותה אידואולגיה סלפית המדברת על הקמת מדינה אסלאמית , הדוגלת בג'יהאד תוקפני ועליונות מוסלמית על שאר העמים.

כל אלה הן הסיבות הפנימיות להפצת עקרונות אלו. יתרה על כן ישנן סיבות חיצוניות לכך והן העוול הכבד והדיקוי הנוראי הסובל ממנו העולם המוסלמי אשר רואים באידיאולגיה זו כמקור לנקמה.

עיצה אחרונה לצעירים ולהוריהם, דעו שדאעש זה כלי המונע בידי כח מדיני עליון הרב בינו לבין עצמו, עושה הכל בשם דת האסלאם שעה שהאסלאם כופר בכל אותם מעשים.

בראש מעינם זה לגמור את האסלאם, לקלקל את העקרונות הטהורים של האסלאם ולפגוע בשם הדת, וזאת לאחר חורבן האיזור ושלילת הכח מהמוסלמים, עובדה זו תראה לעיני כל העולם בעתיד הקרוב ..

מוחמד שריף עודה
ראש העידה האסלאמית האחמדית בארץ הקודש